نویسنده = بارونی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی نیروهای هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک در اثر حرکات انتقالی و دورانی بر رفتار دینامیکی توربین بادی شناور

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-43

مرتضی بختیاری؛ محمد بارونی؛ نسیم ال علی؛ مسعود صدری نسب