مدل‌سازی و شبیه‌سازی شدت هدف برای زیردریایی روسی کلاس آکولا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشگاه تهران

چکیده

شدت هدف یکی از پارامترهای اصلی در معادله سونار است که محاسبه آن برای سونارهای فعال مطرح می­باشد. در این مقاله شدت هدف زیردریایی روسی 941 کلاس آکولا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین زیردریایی­های جهان، به‌دست آمده است. ابتدا زیردریایی را به سه شکل هندسی استوانه، مستطیل و دماغه نیم‌کره، جدا کرده و شدت هدف را برای هرکدام در زوایای مختلف و فرکانس ثابت محاسبه کرده‌ایم؛ سپس هر سه شکل هندسی را با هم جمع کرده و شدت هدف کل زیردریایی محاسبه شده است. درنهایت مدل‌سازی و شبیه‌سازی برای این زیردریایی، ارائه شده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، برای این زیردریایی، درمجموع، شدت هدف زیردریایی در زاویه نرمال 26/109 دسی‌بل و متوسط شدت هدف قسمت استوانه‌ای و مستطیلی و دماغه در زاویه‌های مختلف، 193/15 دسی‌بل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Simulation of the Target Strength for Akula Class Submarine

نویسندگان [English]

  • Ali Bayat 1
  • Abbas Besharati-Seidani 2
  • Hadi Amiri 3
1 Malek Ashtar University of Technology
2 Malek Ashtar University of Technology
3 university of Tehran
چکیده [English]

Target Strength is one of the main parameters in the sonar equation that is calculated for active sonar. In this paper, the Target Strength of the Russian 941 Akula Class submarine as one of the largest submarines in the world is estimated. We first subdivide the submarine into three cylindrical, rectangular, and hemispherical geometric shapes, and compute the target strength each at different angles and constant frequency, then aggregate all three geometric shapes and calculate the total target strength of the submarine. Finally, modeling and simulation for this submarine is presented. Results show the maximum target strength of this submarine at the normal angle is 109.26 dB and the average target strength of the cylindrical and rectangular section and the nose at different angles is 15.193 dB

کلیدواژه‌ها [English]

  • Submarine
  • sonar
  • target strengths
  • modeling and simulation