طراحی و ساخت نرم‌افزار شبیه‌ساز برخط مشخصه جبرانی شناورهای فرومغناطیس با استفاده از حلقه‌های جریان الکتریکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان، ایران

2 1دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم وفناوری‌های نوین، کارشناسی ارشد

3 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم وفناوری‌های نوین، کارشناسی ارشد

4 سازمان صنایع دریایی

چکیده

ی

یکی از روش‌های تشخیص حضور شناورهای سطحی و زیرسطحی، آشکارسازی تغییرات میدان مغناطیسی در محیط اطراف شناور است. روش معمول برای کاهش تغییرات میدان مغناطیسی ایجادشده در اطراف شناور، استفاده از مجموعۀ حلقه‌های حامل جریان الکتریکی است. جریان الکتریکی هر مدار بسته، باید طوری تنظیم شود که میدان مغناطیسی حاصل از مجموعۀ مدارهای الکتریکی برابر با میدان مغناطیسی اطراف شناور ولی در خلاف جهت آن باشد. در این تحقیق نرم‌افزاری در زبان سی‌شارپ به اسم جبران‌ساز مغناطیسی ساخته شده که هندسه حلقه‌های بستۀ جریان الکتریکی، محل نصب و اندازه مؤلفه‌های میدان مغناطیسی را دریافت کرده و جریان الکتریکی مربوط به هر مدار بسته را محاسبه می‌نماید که با این کار میدان مغناطیسی در اطراف شناور، کاسته می‌شود. صحت و دقت نرم‌افزار ساخته‌شده با استفاده از روابط تحلیلی میدان مغناطیسی بررسی شده، سپس یک زیردریایی در نرم‌افزار کامسول شبیه‌سازی شد و از داده‌های آن برای شبیه‌سازی در نرم‌افزار جبران‌ساز مغناطیسی، استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده از نرم‌افزار جبران‌ساز مغناطیسی توافق بسیار خوبی با نتایج حاصل از نرم‌افزار کامسول داشت و توانسته بود میدان مغناطیسی را به‌خوبی پیش‌بینی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and Release of Reparative Characteristic Online Simulator of Ferromagnetic Ships Using Electrical Current Loops

نویسندگان [English]

  • Davood Rahi 1
  • MIr Mohammad reza Seyyad Habashi 2
  • Mohsen Hesami 3
  • Mohsen Safi Khani 4
1 Faculty of Advanced Sciences and Technologies, University of Isfahan, Iran
2 Faculty of Advanced Sciences and Technologies, University of Isfahan, 81746-73441 Isfahan, Islamic Republic of Iran
3 Faculty of Advanced Sciences and Technologies, University of Isfahan, 81746-73441 Isfahan, Islamic Republic of Iran
چکیده [English]

One way of detecting ships or submarines is the observation of magnetic field signature around the object. Ships or submarines can be assumed as a collection of closed circuit of electrical currents. The electrical current of each close circuit must be properly regulated. The main purpose is production of a magnetic field equal to the magnetic field around the ship but with the opposite direction. By using this method, the magnetic field can be effectively reduced. This simulator is designed in C# language and it was named General Magnetic Compensation. The inputs of this software are geometry, location and magnetic field and the output is electrical currents of each closed loop, thus making the magnetic field reduced around the submarine. Accuracy and validity of the new software was investigated by analytical relation of magnetic field for proper geometry. Then a submarine was simulated in COMSOL and data of this simulation were used in General Magnetic Compensation software. The results were in great agreement with the results of the COMSOL software and could predict the magnetic field well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic field
  • Submarine
  • De-magnetization
  • Electrical Current
  • C#