تعداد مقالات: 46
1. مدل‌سازی ساختار میدان‌های دما و شوری آب دریای خزر با استفاده از مدل POM

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-13

داریوش منصوری؛ مسعود صدری نسب؛ محمد اکبری نسب


2. محاسبه ضریب بازتاب و پراکندگی یک کاشی جاذب صوت و مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-11

حسین شاهمیرزایی؛ محمد علی علی دوستان؛ قاسم صفرپور


3. بررسی مدل های تجربی انتقال رسوب در بندر لنگه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-13

کامران لاری؛ سید محمد تقی ساداتی پور؛ مصطفی ممقانی


4. پردازش داده های مغناطیسی دریا و استخراج نقشه ناهنجاری های مغناطیسی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ محسن صفی خانی؛ حسین شاهمیرزایی


6. شبیه سازی جبهه ترموهالاینی جریان خروجی خلیج فارس در دریای عمان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-17

ارم قاضی؛ مجتبی عظام؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مسعود ترابی آزاد؛ اسماعیل حسن زاده


7. مطالعه‌ی پارامترهای فیزیکی آب در تنگه‌ی هرمز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-24

جعفر عزیزپور؛ سیدمصطفی سیادت موسوی؛ وحید چگینی


8. مقایسه کیفی داده های امواج ناشی ازباد درسواحل جزیره فارور

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-23

حسین پورشیخی؛ محمد علی نجارپور؛ امیر اشتری لرکی


9. بررسی پارامتر جریان حجمی در تنگۀ هرمز با استفاده از مدل عددی MIKE21

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-26

سید حسین حسن تبار بزرودی؛ محمد رضا خلیل آبادی


10. محاسبه جریان ژئوستروفیک در اقیانوس اطلس شمالی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-19

مهری فلاحی؛ مسعود صدری نسب


11. ارزیابی مدل‌های مختلف در تخمین طیف امواج بندر امیرآباد

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-19

یاسر دهقان؛ وحید چگینی؛ محمد علی نجارپور؛ محمود اخیانی


12. مطالعۀ جبهه های سطحی در دریای عمان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-31

سالار یزدانفر؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب؛ ابوالفضل دلبری


13. بررسی تحلیل طیفی متقابل جریانات زیرسطحی در تنگه‌ی هرمز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-31

محمد اکبری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مهدی جعفرزاده مایوان


14. اثرات واداشت های جوی بر ساختار لایه ترموکلاین در دریای خزر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-33

مریم شیعه؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


15. اثر باد بر روی تغییرات چگالی در مدل اقیانوسی آزمایشگاهی با کف ناتراز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-40

زهره حیدری نشلی؛ محمد تقی زمانیان؛ مسعود صدری نسب


16. ارزیابی حساسیت دینامیک کشند نیمروزانه M2 به تغییرات مکانی ناهمواری بستری در تنگۀ هرمز

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-32

اکبر رشیدی ابراهیم حصاری؛ سیده مرضیه حسینی


17. بررسی تغییر دمای سیال بر عملکرد ترانسدیوسر آکوستیکی توان بالا

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-27

محمد هادی سخنور؛ رضا مردانی


18. بررسی عددی نیروهای هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک در اثر حرکات انتقالی و دورانی بر رفتار دینامیکی توربین بادی شناور

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-43

محمد بارونی؛ مرتضی بختیاری؛ نسیم ال علی؛ مسعود صدری نسب


19. محاسبه شاخص اندیس بهینه برای پایش آلودگی منابع آب با تصاویر ماهواره ای، مطالعه موردی حوزه دریای عمان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-45

مجید حسینی حمید؛ محمد اکبری نسب؛ طاهر صفرراد


20. مدل‌سازی تحلیلی فرش مصنوعی دریایی انعطاف‌پذیر جاذب انرژی امواج دریا در شرایط خلیج‌فارس

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-50

عارف حسین معلمی؛ محمد جواد کتابداری


21. مطالعۀ آزمایشگاهی امواج درونی ناشی از حرکت یک جسم استوانه‌ای در یک شارۀ چینه‌بندی شده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-39

محمد اکبرنژاد بایی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد اکبری نسب؛ مجتبی عظام؛ سارا اله یاری بیک


22. اندازه‌گیری میدانی جریان در رودخانه کارون

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-39

مازیار خسروی؛ سید مصطفی سیادت موسوی؛ صادق یاری؛ جعفر عزیزپور مهمانداری


23. استخراج شوری سطحی آب دهانه رودخانه اروند با استفاده از تصاویر ماهواره و روش‌های آماری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-40

عباس عینعلی؛ مسعود صدری نسب؛ محمد اکبری نسب


24. مطالعه الگوی جابه جایی جریان برگشتی کانالیزه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-56

آزاده ولی پور


25. به‌کارگیری یک سامانه همادی توسعه داده‌شده برای مدل WRF جهت پیش‌بینی میدان باد سطحی در محدوده خلیج فارس

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-54

سرمد قادر؛ دانیال یازجی؛ محسن سلطان پور؛ محمد حسین نعمتی