موضوعات = آکوستیک و صوت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسۀ تجربی و تئوری میزان گذردهی آکوستیکی بدنه شناورهای کامپوزیتی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-126

مهرزاد بهزادی؛ رضا مردانی


2. محاسبه ضریب بازتاب و پراکندگی یک کاشی جاذب صوت و مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-11

حسین شاهمیرزایی؛ محمد علی علی دوستان؛ قاسم صفرپور