کلیدواژه‌ها = تحلیل طیفی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جریان و عدم تقارن کشندی در آب‌های کم‌عمق جنوب‌شرق جزیرۀکیش

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-12

سیدطالب حسینی؛ صادق یاری


2. بررسی تحلیل طیفی متقابل جریانات زیرسطحی در تنگه‌ی هرمز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-31

محمد اکبری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مهدی جعفرزاده مایوان