کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
تعداد مقالات: 4
1. پردازش داده های مغناطیسی دریا و استخراج نقشه ناهنجاری های مغناطیسی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ محسن صفی خانی؛ حسین شاهمیرزایی


2. بررسی تغییرات فصلی دامنۀ مؤلفه‌های جزرومدی درسواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-77

مرجان مشایخ پور؛ سید روح الله عمادی؛ مسعود ترابی آزاد


3. ویژگی‌های فیزیکی لایه آمیخته اقیانوسی در خلیج فارس با استفاده از مدلPALM و شبیه‌سازی ادی‌های بزرگ،LES

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-66

فرزانه محمدی؛ اسماعیل حسن زاده؛ محمد فرمان آرا


4. به‌کارگیری یک سامانه همادی توسعه داده‌شده برای مدل WRF جهت پیش‌بینی میدان باد سطحی در محدوده خلیج فارس

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-54

سرمد قادر؛ دانیال یازجی؛ محسن سلطان پور؛ محمد حسین نعمتی