کلیدواژه‌ها = تصویربرداری زیر آب
تعداد مقالات: 1
1. بازسازی تصاویر زیر آب با استفاده از روش ترکیبی فوریه-موجک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-103

لاله رحیمی نژاد؛ سید علی اصغر عسکری