نویسنده = ترابی آزاد، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات فصلی دامنۀ مؤلفه‌های جزرومدی درسواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-77

مرجان مشایخ پور؛ سید روح الله عمادی؛ مسعود ترابی آزاد