نویسنده = خسروی، مازیار
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری میدانی جریان در رودخانه کارون

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-39

مازیار خسروی؛ سید مصطفی سیادت موسوی؛ صادق یاری؛ جعفر عزیزپور مهمانداری