نویسنده = دهقانی اشکذری، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. تخمین سرعت جریان با استفاده از تئوری آنتروپی و صحت سنجی با نتایج فلوم‌های آزمایشگاهی و داده‌های رودخانه‌های طبیعی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-34

محمدرضا خلیل آبادی؛ شهاب الدین شجاعی زاده؛ قاسم دهقانی اشکذری