نویسنده = شیرگاهی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی تراکم جریان شکافنده در سواحل میانه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-32

آزاده ولی پور؛ حسین شیرگاهی