نویسنده = رسولیان، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی سرعت جریان جزرومدی با استفاده از نرم‌افزار TELEMAC-2D (مطالعه موردی: خلیج بوشهر)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-71

محمد اکبری نسب؛ معصومه رسولیان؛ نادیا طالب پور؛ علی ناصری