نویسنده = علوی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری چندمسیری در دریا، شبیه‌سازی و تخمین کانال آکوستیکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 133-148

عباس اسدزاده؛ سید محمد علوی؛ محمود کریمی؛ هادی امیری