نویسنده = اسماعیل حسن زاده
تعداد مقالات: 5
1. بررسی خواص هیدروفیزیکی دریای عربی شمالی در خلال مونسون: یک مطالعة عددی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-59

سعید ملا اسماعیل پور؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ اسماعیل حسن زاده؛ محمدرضا خلیل آبادی


2. شبیه‌سازی با روش پیچک بزرگ لایة آمیخته شمال دریای عربی متأثر از شکست موج و گردش لانگمویر ناشی از مونسون تابستانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-36

ایمان مهرابی دستنایی؛ حسین ملکوتی؛ اسماعیل حسن زاده؛ مریم راه بانی


3. شبیه سازی جبهه ترموهالاینی جریان خروجی خلیج فارس در دریای عمان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-17

ارم قاضی؛ مجتبی عظام؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مسعود ترابی آزاد؛ اسماعیل حسن زاده


4. تعیین عمق لایۀ آمیخته و بررسی لایۀ حصاری در خلال مونسون تابستانه و زمستانه در اقیانوس هند شمالی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-55

سعید ملا اسماعیل پور؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ اسماعیل حسن زاده؛ محمدرضا خلیل آبادی


5. ویژگی‌های فیزیکی لایه آمیخته اقیانوسی در خلیج فارس با استفاده از مدلPALM و شبیه‌سازی ادی‌های بزرگ،LES

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-66

فرزانه محمدی؛ اسماعیل حسن زاده؛ محمد فرمان آرا