نویسنده = اکبری نسب، محمد
تعداد مقالات: 10
1. مطالعۀ تجربی طیف امواج درونی ناشی از حرکت یک مدل هیدروفویل شکل در یک شارۀ چینه‌بندی شده

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 33-42

محمد اکبرنژاد بایی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد اکبری نسب؛ سارا الله یاری بیک؛ مجتبی عظام


2. مدل‌سازی سرعت جریان جزرومدی با استفاده از نرم‌افزار TELEMAC-2D (مطالعه موردی: خلیج بوشهر)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-71

محمد اکبری نسب؛ معصومه رسولیان؛ نادیا طالب پور؛ علی ناصری


3. مطالعۀ پدیدۀ فراجوشی ساحلی در سواحل ایرانی خلیج عمان با استفاده از داده‌های سنجش از راه دور

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-13

ندا آصف جاه؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب


4. مطالعۀ جبهه های سطحی در دریای عمان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-31

سالار یزدانفر؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب؛ ابوالفضل دلبری


5. استخراج شوری سطحی آب دهانه رودخانه اروند با استفاده از تصاویر ماهواره و روش‌های آماری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-40

عباس عینعلی؛ مسعود صدری نسب؛ محمد اکبری نسب


6. مطالعۀ آزمایشگاهی امواج درونی ناشی از حرکت یک جسم استوانه‌ای در یک شارۀ چینه‌بندی شده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-39

محمد اکبرنژاد بایی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد اکبری نسب؛ مجتبی عظام؛ سارا اله یاری بیک


7. بررسی تغییرات مساحت پلوم رودخانۀ‌ اروند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-77

سیده نسترن هاشمی؛ محمد اکبری نسب؛ طاهر صفرراد


8. محاسبه شاخص اندیس بهینه برای پایش آلودگی منابع آب با تصاویر ماهواره ای، مطالعه موردی حوزه دریای عمان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-45

مجید حسینی حمید؛ محمد اکبری نسب؛ طاهر صفرراد


9. مدل‌سازی ساختار میدان‌های دما و شوری آب دریای خزر با استفاده از مدل POM

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-13

داریوش منصوری؛ مسعود صدری نسب؛ محمد اکبری نسب


10. بررسی تحلیل طیفی متقابل جریانات زیرسطحی در تنگه‌ی هرمز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-31

محمد اکبری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مهدی جعفرزاده مایوان