نویسنده = سخنور، محمد هادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییر دمای سیال بر عملکرد ترانسدیوسر آکوستیکی توان بالا

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-27

محمد هادی سخنور؛ رضا مردانی