نویسنده = صفرراد، طاهر
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه شاخص اندیس بهینه برای پایش آلودگی منابع آب با تصاویر ماهواره ای، مطالعه موردی حوزه دریای عمان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-45

مجید حسینی حمید؛ محمد اکبری نسب؛ طاهر صفرراد