نویسنده = شیعه، مریم
تعداد مقالات: 1
1. اثرات واداشت های جوی بر ساختار لایه ترموکلاین در دریای خزر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-33

مریم شیعه؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی