نویسنده = محمدی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های فیزیکی لایه آمیخته اقیانوسی در خلیج فارس با استفاده از مدلPALM و شبیه‌سازی ادی‌های بزرگ،LES

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-66

فرزانه محمدی؛ اسماعیل حسن زاده؛ محمد فرمان آرا